top of page
Instruktor Cvičení s dětmi.jpg

Rekvalifikační kurz

Instruktor Cvičení s dětmi

PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

Více níže

Splň si svůj sen a dělej práci, kterou budeš milovat!

Tříměsíční studium ukončené absolutoriem a zkouškou profesní kvalifikace před odbornou komisí.

Organizátor:
fitMAMI s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí (74-033-M)

Jediný opravdu komplexní vzdělávací

rekvalifikační kurz Instruktor Cvičení s dětmi.

fitMAMI Academy se zaměřujeme na vzdělávání v oblasti zdravého pohybu

žen v období mateřství a dětského pohybu od narození až po školní věk.

 

Celý rok 2023 jsme připravovali rekvalifikační kurz, který by se zaměřoval na problematiku psychomotorického vývoje dětí, zdravý pohyb od narození a podporu toho, aby se dítě - v jakém komkoliv věku - vyvíjelo správně a pokud možno co nejlépe. Tady je! 

Společně s těmi nejlepšími odborníky z oblasti fyzioterapie, kinantropologie (vědě o pohybu), cvičitelů z praxe a psychologů, jsme vytvořili kurz, který vás komplexně připraví pro práci cvičitele lekcí s dětmi - od nejmenších miminek až po předškoláky. Nabízíme vám kurz s opravdovými odborníky, kde získáte mnoho praktických zkušeností a informací o správném psychomotorickém vývoji a vhodných způsobech cvičení dětí ve věku 0 - 6 let, o psychologii dítěte v různém věkovém období, o trendech v oblasti dětského cvičení, ale také o tom, jak správně sestavit kurz, poskytnout první pomoc atd. Samozřejmostí jsou základy anatomie a fyziologie dítěte, což se může zdát jako "nudná" teorie, ale to neplatí v našem podání. Naučíte se vše, abyste vnímali zdravý pohyb dětí v souvislostech a kontextu.

V čem je náš kurz jedinečný?

 

Náš kurz jako jediný v ČR nezapomíná ani na vás - tedy vás jako instruktora. Naučíme vás, jak si vést účetnictví jako OSVČ, jaké jsou výhody a nevýhody práce na IČO i DPP, jak si zřídit živnost a jaké povinnosti vám z toho vyplývají. V bloku o marketingu vám ukážeme, jak své kurzy a lekce správně propagovat a prodat za ideální cenu a ve studijní části o self-managementu pochopíte, jak důležitá součást práce je péče o vaši duševní pohodu a vnitřní nastavení. 

 

Náš kurz klade velký důraz na praktické schopnosti a znalosti, která vám pomohou

okamžitě nastartovat kariéru Instruktora cvičení s dětmi.

Podzimní běh rekvalifikačního kurzu

startuje úvodní on-line konzultací 19.9. 2024

Jak kurz probíhá:

Kurz probíhá kombinovanou formou, kdy teoretické bloky probíhají on-line a praktické bloky prezenčně v Praze. Studium probíhá o víkendech, popřípadě ve večerních hodinách v pracovních dnech (týká se pouze teoretických on-line bloků). Závěrečná zkouška profesní kvalifikace probíhá za osobní účasti v Praze. 

Kde a jak kurz probíhá:

On-line konzultace probíhají přes platformu Google Meet, praktické bloky se konají v různých studiích a centrech v Praze (na Praze 11 - Hájích a na Praze 9 - Vysočany). Konkrétní adresy vám budou upřesněny po přihlášení popř. na emailový dotaz. Kurz kombinuje přednášky, praktické bloky a samostudium. Součástí kurzu jsou i náhledy na lekcích.

Co je cílem rekvalifikačního kurzu:

 • získat profesní kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí

 • naučit se připravit a vést kurzy cvičení pro děti od kojeneckého věku až po předškoláky (do 6 let)

Pro koho je kurz vhodný:

Pro všechny, kteří se chtějí věnovat práci s dětmi a vést lekce cvičení od kojenců až po předškolní věk. Ideální je také pro vychovatele a pedagogy z předškolních zařízení, dětských skupin, mateřských center atd.

Co vás v kurzu naučíme: 

 • orientovat se v somatice (anatomie a fyziologie) dítěte

 • umět poskytnout první pomoc při lekcích skupinového cvičení, znát zásady bezpečnosti a prevence úrazů

 • velmi dobře pochopíte psychomotorický vývoj dítěte 0 - 6 let

 • představíme vám trendy v oblasti cvičení s dětmi (zdravá nožka, smyslohrátky, baby jóga atd.)​

 • znát základy didaktiky, pedagogiky a psychologie a díky tomu dokázat vhodně komunikovat s dětmi i jejich doprovodem – rodiči

 • budete umět připravit kurz cvičení rodičů s dětmi i dětí samotných a umět vést jednotlivé lekce

 • dáme vám obrovský zásobník her a cvičení pro jednotlivé věkové skupiny

 • představíme vám různé cvičební pomůcky pro děti různého věku

 • ukážeme vám, jak uchopit marketing vašich lekcí, nastavit si cenu i své lekce a kurzy správně "prodat"

 • znát základy účetnictví pro OSVČ, výhody a nevýhody práce na IČO či DPP, daňové povinnosti

 • umět pracovat s vlastní psychohygienou a pečovat o své duševní zdraví jako instruktor 

Termíny rekvalifikačního kurzu pro rok 2024

PODZIM 2024

19.9. čtvrtek (on-line) - 18 - 20 hod. - Úvodní on-line setkání studentů a lektorů 

21.9. - 22.9. sobota a neděle (on-line) - 9 - 17 hod. (oba dny) - Anatomie a fyziologie dítěte

5.10. - 6.10. sobota a neděle (prezenčně v Praze) - Psychomotorický vývoj dítěte a motorické učení

19.10. sobota (prezenčně v Praze) - 9 - 17 hod. - První pomoc u kojenců a dětí

20.10. pátek (prezenčně v Praze) - 9 - 17 hod. - Pedagogika a psychologie dítěte, zásady efektivní komunikace s dětmi 

21.10. pondělí (on-line) - 18 - 21 hod. - Trendy v oblasti dětského cvičení  (zdravá nožka, smyslohrátky, baby jóga atd.)​

22.10. úterý (on-line) - 17 - 21 hod. - Self-management a osobní rozvoj

23.10. středa (on-line) - 17 - 21 hod. - Plánování a organizace lekce, kurzu, bezpečnost část I.

24.10. čtvrtek (on-line) - 17 - 21 hod. - Plánování a organizace lekce, kurzu, bezpečnost část II.

25.10. pátek (on-line) - 17 - 21 hod. - Plánování a organizace lekce, kurzu, bezpečnost část III.

9.11. - 10.11. sobota a neděle  (prezenčně v Praze) - 9 - 17 hod. (oba dny) - Praktické cvičení s dětmi (0-3 roky) + (3-6 let) 

12.11. úterý (on-line) - 17 - 21 hod. - Podnikání a účetnictví Instruktora Cvičení s dětmi

19.11. úterý (on-line) - 18 - 21 hod. - Marketing Instruktora Cvičení s dětmi

22.11. pátek  - ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE

Změna termínů z organizačních či zdravotních důvodů školitelů vyhrazena! Každá změna bude případně s dostatečným předstihem studentům oznámena. 

Docházka na prezenčních blocích/účast na online blocích :

minimálně 80%

Podmínka úspěšného ukončení kurzu:

Úspěšné absolvování zkoušky profesní kvalifikace, splnění docházky i 15 náhledových hodin, zpracování 2 tématických prací v rozsahu 4 - 6 normostran.  

Co je potřeba ke zkoušce profesní kvalifikace: 

 1. Vhodný cvičební oděv a obuv

 2. Psací potřeby

 3. Vlastní hudbu na CD nebo ve formátu MP3

 4. Písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku rodičů s dětmi

 5. Písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku předškolních dětí

 6. Písemně zpracovaný tematický plán v rozsahu min. 5 cvičebních jednotek

Odborní garanti kurzu/Autorizovaní zástupci:

Bc. Eva Mackanic, fyzioterapeut

Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D., kinantropoložka a specialistka na cvičení s dětmi

Další členové školícího týmu:

 • Bc. Eva Mackanic, fyzioterapeutka

 • Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D., kinantropoložka a specialistka na cvičení s dětmi

 • Mgr. Ilona Špaňhelová, dětská psycholožka

 • Lucie Poláchová, Dis., zdravotní záchranářka a sestra na ARO

 • Ing. Barbora Květová, daňová auditorka a účetní

 • JUDr. Linda Šrobová, advokátka

 • Lucie Reveco, NLP master kouč

 • Mgr. Dominika Rataj, specialistka na sociální sítě, autorka projektu Sítě v malíčku 

CENA KURZU + ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:

37 990,- Kč (včetně DPH) 

(AKCE ČERVEN 2024 - při přihlášení 2 a více osob sleva 10% na každou přihlášku!)

Vstupní kvalifikační předpoklady:

- dosažení věku 18 let

- ukončené střední vzdělání v minimální délce 2 let

- sportovní zdatnost

- trestní bezúhonnost v oblasti mravnostních deliktů

- potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o autorizaci fitMAMI s.r.o. pro vykonávání zkoušky profesní

kvalifikace Instruktor Cvičení s dětmi.

 

 

Jak probíhá zkouška u nás jako autorizované osoby:

Forma zkoušky:

 • ústní ověření

 • písemné ověření

 • praktické předvedení

Co budeme hodnotit:

Vycházíme z hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí (74-033-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz .

 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

 • Orientace v základech somatologie a kineziologie

 • Orientace ve vývojových specifikách dětí předškolního věku

 • Efektivní komunikace s cvičenci na základě orientace v psychologii a pedagogice

 • Orientace v rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí v předškolním věku

 • Plánování a sestavení cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

 • Vedení a organizace cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů

Co je výstupem zkoušky o profesní kvalifikaci:

Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.

Co je dobré vědět:

 • Přesný rozpis jednotlivých přednášek, praktických bloků a víkendů obdržíte po přihlášení.

 • Přípravný kurz NENÍ možné hradit přes Úřad práce. 

 • Po přihlášení je vám k dispozici také seznam doporučené literatury a dalších informačních zdrojů.

 • V ceně kurzu je závěrečná zkouška. V případě opakování zkoušky je cena 6.000Kč (platí pro účastníky kurzu).

 • Pokud máte zájem pouze o zkoušku profesní kvalifikace její cena je 7000 Kč/účastník. 

 • Slevy nelze kombinovat. Vždy můžete využít pouze jednoho kódu nebo voucheru. Uplatní se ten, který bude pro vás výhodnější. 

Přihlášky a informace:

Pavla Maříková: info@fitmami.cz, tel.: 724 033 060

Instagram: @pavlafitmami

spoluautorka přípravného kurzu ke zkoušce profesní kvalifikace Instruktor Cvičení s dětmi

Přihláška na Přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace
Instruktor Cvičení s dětmi

Pro více informací kontaktujte koordinátorku kurzu

 

pavla@fitmami.cz  |  Tel: 724 - 033 - 060

bottom of page