top of page
fitMAMI Kids.jpg

Cvičení pro předškolní a mladší
školní děti

fitMAMI®
preschool & school KIDS

Náš unikátní koncept lekcí

 

Novinka mezi licenčními programy fitMAMI®! Zbrusu nový koncept lekcí zaměřený na všestranný pohybový rozvoj dětí v předškolním a mladším školním věku. Lekce plné zábavy, her a radosti z pohybu. Cílem fitMAMI® preschool & school KIDS je v dětech rozvíjet pozitivní vztah ke sportu, všestrannou kondici a obratnost.

Staňte se lektorkou fitMAMI® preschool & school KIDS a rozjeďte zábavné a smysluplné lekce pro děti i ve vašem městě!

Koncept lekcí fitMAMI® preschool & school KIDS je vytvořen profesorkou FTVS,  doktorkou kinantropologie (věda o pohybu člověka), vyučující na UK FTVS a šťastnou maminkou dvou dětí Mgr. Kateřinou Doležalovou, Ph.D. 

 

V rámci školení fitMAMI® preschool & school KIDS se naučíte vše podstatné o pohybovém rozvoji dětí v předškolním a mladším školním věku, ale především dostanete kompletně obsahově připravený manuál pro jednotlivé lekce. Všechny lekce jsou podrobně rozpracované, vám tedy odpadá časově složitá a po určité době i kreativně náročná tvorba jednotlivých lekcí. Vše od nás dostanete připravené! 
 

Co je cílem lekcí fitMAMI® preschool & school KIDS:

 • cílem programu fitMAMI® preschool & school KIDS je probudit u dětí lásku k pohybu jako celoživotní aktivitě

 • poskytnout pohybový základ ve formě posilovacích, protahovacích, koordinačních a rovnovážných cvičení

 • seznámit děti s pohybovými prostředky sportovních her, gymnastiky, atletiky a zdravotního cvičení

 • cíleně stimulovat tělesnou zdatnost, kondici, správné držení těla, a koncentraci

 • osvojovat si pohybové dovednosti s kladným prožitkem jako předpoklad pro vytvoření trvalého vztahu ke sportu

Obsah školení fitMAMI® preschool & school KIDS:

 • Lektor, jeho role a bezpečnost dětí na lekci

 • Organizace lekce fitMAMI® preschool & school KIDS

 • Didaktické zásady

 • Pohybové schopnosti a dovednosti dětí a mládeže

 • Předškolní věk

 • Mladší školní věk

 • Pohybové hry

 • Gymnastika

 • Atletika

 • První pomoc

 • Obsah jednotlivých lekcí fitMAMI® preschool & school KIDS

 • Podrobně popsaná charakteristika her fitMAMI® preschool & school KIDS

 

 

 

Jak školení probíhá:

Školení fitMAMI® preschool & school KIDS probíhá praktickou formou - prezenčně v pražském studiu. Před samotným školením od nás obdržíte skripta určená k samostudiu, didaktický manuál i samotné koncepty lekcí.  

V rámci praktického školení se pak naučíte vést lekce fitMAMI® preschool & school KIDS, proberete jednotlivé koncepty lekcí a vyzkoušíte si různé pomůcky, které se při lekci používají atd. 

Kdo vede školení:

Školení fitMAMI® preschool & school KIDS vede Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D. , UV FTVS a autorka celého konceptu fitMAMI® preschool & school KIDS.

Cena školení:

6 999,- Kč (včetně DPH)*

(cena zahrnuje školení, studijní materiály, licenci pro vedení lekcí fitMAMI® preschool & school KIDS na následujících 6 měsíců, manuál s koncepty lekcí na následujících 6 měsíců, diplom o absolvování školení)

* Platbu je možné před konáním školení uhradit na dvě splátky. 

Co získáte v rámci licence:

Licence pro vedení lekcí fitMAMI® preschool & school KIDS zahrnuje tyto benefity. 

Co dalšího budete potřebovat:

K vedení lekcí fitMAMI® preschool & school KIDS potřebujete Fitňáska (našeho brandového panáčka, který lekci zahajuje a vítá děti). Potřebovat budete také oblečení značky fitMAMI® (stačí tričko), ve kterém povedete lekce. Tyto věci nejsou v ceně licence. Vše je možné zakoupit přímo na školení popř. později na našem e-shopu.

Co je důležité vědět:

Lekce fitMAMI® preschool & school KIDS je možné provozovat pouze s platnou licencí, kterou získáte v rámci školení. 

TERMÍNY ŠKOLENÍ fitMAMI® KIDS pro rok 2024

SOBOTA 22.6. 2024

Místo: Squash Point, Květnového vítězství 938, 149 00 Praha 11-Háje

Čas: 10 - 17.00 hod.

SOBOTA 28.9. 2024

Místo: Squash Point, Květnového vítězství 938, 149 00 Praha 11-Háje

Čas: 10 - 17.00 hod.

Registrace na školení
fitMAMI® preschool school KIDS

Pro prvních 20 přihlášených dárek od fitMAMI®!

Děkujeme za registraci na školení!

bottom of page