top of page

Obchodní podmínky

Přihlášení na kurz, školení, pobytové akce apod.

Na všechny kurzy, semináře, školení či pobytové akce (dále již jen „akce“) organizované společností fitMAMI s.r.o.  je možné se přihlásit vyplněním formuláře na příslušné stránce u konkrétní akce. Veškeré detaily můžete řešit buď mailem (info@fitmami.cz) nebo telefonicky (tel. 724 033 060). Po obdržení přihlášky Vám potvrdíme mailem její přijetí a rezervaci místa. Pokud je akce obsazena, vyhrazujeme si právo Vaši přihlášku na danou akci nepřijmout a samozřejmě Vám obsazenost akce oznámit. Přihlášením (vyplněním formuláře) zároveň souhlasíte s těmito všeobecnými, obchodními a storno podmínkami.

Zrušení účasti

V případě, že se dané akce nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, je nutné nám to oznámit opět buď mailem nebo telefonicky co nejdříve ohlásit. Pouhé nezaplacení akce nestačí. Na všechny akce fitMAMI s.r.o. se vztahují storno podmínky, které najdete zde: 

Storno podmínky kurzů, seminářů, školení a pobytových akcí fitMAMI®

Podmínky účasti na kurzu

Podmínkou pro absolvování jakékoliv akce fitMAMI s.r.o.  je dosažení věku 18 let a to nejpozději v den před pořádaným kurzem.  Děti do 18ti let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. Druhou podmínkou je dobrý zdravotní stav všech účastníků včetně dětí.

Platba

Platbu je nutné uhradit buď okamžitě přes platební bránu popř. převodem na účet na základě vystavené faktury nejpozději do data splatnosti. Při platbě převodem na účet je nutné uvést správný variabilní symbol (uvedený na faktuře) a do zprávy pro příjemce napsat Vaše jméno. Přijetí platby automaticky nepotvrzujeme, na vyžádání však doklad o provedené platbě můžeme zaslat na Váš email.

 

Informace a pokyny k akci

Pokyny k akci zasíláme účastníkům emailem zhruba týden před konáním akce.

Odpovědnost

Každý účastník se účastní jakoukékoliv akce fitMAMI s.r.o. na vlastní odpovědnost. Toto stvrzuje vyplněním formuláře u příslušné akce a úhradou platby, čímž zároveň vyjadřuje vůli se akce zúčastnit a potvrzuje přihlášením souhlas s všeobecnými, obchodními i storno podmínkami. Zároveň stvrzuje, že se bude výhradně řídit pokyny lektora nebo organizátora akce. Za děti do 18 let zodpovídá v plné míře během akce jejich zákonný zástupce. 

Pojištění

Pro sportovní kurzy a školení v ČR nepotřebujete žádné zvláštní pojištění, ošetření lékařem je řešeno v rámci všeobecného zdravotního pojištění, které si každý občan ČR hradí. Pro Váš klid a jistotu doporučujeme sjednat si úrazové připojištění (pokud ho již nemáte nebo pokud ho neřeší Vaše životní nebo jiná pojistka) na dobu konání konkrétního kurzu. Zároveň doporučujeme individuální sjednání pojištění storna účasti pro případ, že byste se akce nemohli zúčastnit.

Vrácení platby

Pokud máte nárok na vrácení platby z důvodu zrušení akce ze strany fitMAMI s.r.o., je třeba nám zaslat do 30 dnů od nastalé skutečnosti emailem číslo účtu, kam má být příslušná částka vrácena. V případě, že nám uvedené náležitosti nepošlete, vrátíme platbu na účet, ze kterého byla na náš účet připsána.

Soutěže

Pokud není uvedeno jinak, je organizátorem soutěží na webu a sociálních sítích fitMAMI vždy společnost fitMAMI s.r.o.

Soutěží se mohou zúčastnit všichni návštěvníci internetového serveru www.fitmami.cz, IG účtu @fitmami.cz popř. FB účtu fitMAMI facebook/fitmami, vždy osoby starší 18 let a s adresou doručování na území České republiky. Soutěžící se zasláním odpovědi přihlašuje do soutěže a současně potvrzuje souhlas s jejími pravidly, které jsou u dané soutěže uvedeny.

Informace

Veškeré informace, které potřebujete Vám rádi zodpovíme na mailu info@fitmami.cz 

Účetní a platební údaje fitMAMI s.r.o.:

fitMAMI s.r.o.

Zlešická 1852

Praha 4

148 00

IČO:  051 96 582

C 259853 vedená u Městského soudu v Praze

Ochranná známka fitMAMI® je v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze registrována pod č. 304704

Číslo účtu: 2501024253/2010 (FIO Banka) 

bottom of page