top of page

Po porodu se ze mě stal blázen. Nebo snad ne?

Aktualizováno: 30. 12. 2021


Pokud cítíte, že vámi po porodu zmítají psychické problémy, nestyďte se o nich mluvit

Těhotenství, porod a hlavně období šestinedělí představuje pro všechny ženy jednu velkou hormonální houpačku. Nemálo z nich si v jednotlivých obdobích dokonce sáhlo až na dno… Proč to tak vůbec je? A dá se s tím něco dělat?


Z vlastní zkušenosti vím, že během tohoto náročného období je velmi snadné propadnout laicky řečeno depresím. Psychickými problémy trpí po porodu většina žen. Zpravidla se to projevuje plačtivostí či sebelítostí, kdy jde o tzv. poporodní blues. Problémy s psychikou jsou způsobené drastickým poklesem hladiny hormonů po porodu, nevyspáním, celkovou vyčerpaností a navíc i pocitem vyloučení ze společnosti. Odborníci rozlišují tři stadia psychických potíží:


POPORODNÍ (BABY) BLUES

Vyskytuje se až u 80 % žen. Odborníci považují tyto potíže za normální průběh, proto je podle nich není potřeba nijak léčit. Stačit by měla podpora rodiny a blízkého okolí. Většinou se totiž jedná o krátkodobou záležitost trvající maximálně dva až tři týdny, která přejde sama od sebe. Objevuje se zhruba 3 dny po porodu a hlavními příznaky jsou skleslost, smutek, plačtivost, přecitlivělost a někdy i zlost.


POPORODNÍ DEPRESE

Postihuje zhruba 10 % maminek a objevit se může klidně i později po porodu. Matka je vyčerpaná, unavená, nevyspalá, pesimistická a denně zažívá bezdůvodné pocity úzkosti. Dalšími příznaky pak jsou pocit bezmoci, výčitky svědomí, poruchy spánku a v horších případech i sebevražedné myšlenky. Zde už je namístě vyhledat odbornou pomoc.


POPORODNÍ (LAKTAČNÍ) PSYCHÓZA